Thông báo hỗ trợ phụ huynh tuyển sinh lớp 1 và phòng tránh dịch Covid 19

Kính gửi các bậc PHHS!

Trường tiểu học Phương Canh thông báo!

Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục, để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên việc tuyển sinh học sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Phương Canh có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

1/ Từ ngày 12-14/7/2021: phụ huynh học sinh thực hiện tuyển sinh trực tuyến cho con em theo hướng dẫn đã gửi phụ huynh từ trước. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23-28/7/2021

2/ Khi đã nhập trực tuyến thành công, phụ huynh không phải mang hồ sơ đến trường nộp ngay mà nhà trường sẽ thu khi học sinh tựu trường.

3/ Những phụ huynh nào không nhập được trực tuyến có thể gọi các số điện thoại sau để được hỗ trợ: 0963335976; 036 3088493; 096 7881225; 097 2132380.

4/ Trường hợp đặc biệt mới đến trường để bộ phận tuyển sinh hỗ trợ nhưng đề nghị phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

5/ Những phụ huynh có liên quan đến các vùng có dịch tuyệt đối không đến trường mà liên hệ bằng điện thoại để được hỗ trợ.

Kính đề nghị các bậc phụ huynh thực hiện theo nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!