Các giải tiết mục vẽ tranh, bưu thiếp của các con học sinh

         CHÙM HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY 20/11              Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa ...

Hội nghị cán bộ – công chức – viên chức năm học 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022              Ngày 8/10/2021, trường Tiểu học Phương Canh đã tổ chức hội nghị ...

Chương trình khai giảng và gặp mặt đầu năm học 2021-2022

Quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022

Thông báo thay đổi cách tuyển sinh lớp 1 ngày 23/7 ->28/7/2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 ngày 23 ->28/7/2021

Trường TIểu học Phương Canh thông báo: 1. Các gia đình đã nhập trực tuyến thành công cho con em vào lớp 1 và nhận được tin nhắn của nhà ...

Thông báo hỗ trợ phụ huynh tuyển sinh lớp 1 và phòng tránh dịch Covid 19

Kính gửi các bậc PHHS! Trường tiểu học Phương Canh thông báo! Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục, để phòng tránh dịch ...

Hoạt động thành tích tiêu biểu trong năm học 2020 -2021

Thông báo thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

Thông báo nhận giấy quyết định trúng tuyển viên chức 2021