Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 ngày 23 ->28/7/2021

Trường TIểu học Phương Canh thông báo:

1. Các gia đình đã nhập trực tuyến thành công cho con em vào lớp 1 và nhận được tin nhắn của nhà trường thì không phải đến trường nộp hồ sơ trong đợt này. Khi nào có lịch thu, trường sẽ thông báo.
2. Những học sinh chưa tuyển sinh được trực tuyến sẽ liên hệ theo số điện thoại 0985060805; 0963335976 để được hỗ trợ đăng kí từ ngày 23-28/7/2021.
Lưu ý: Trường hợp đến trường, phụ huynh phải khai báo y tế, quét mã QR tại cổng trường, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5k” của Bộ Y tế. Đặc biệt, những phụ huynh thuộc diện từ f0-f4, từ các vùng có dịch không đến trường.
Trân trọng cảm ơn!