Hoạt động thành tích tiêu biểu trong năm học 2020 -2021