Thư gửi các con học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6